STONEEXPERT

Není nad zahradu s kamennou terasou. Pokaždé, když se na ni podívám, přináší mi potěšení. Dlažba z přírodního kamene vtiskla mé zahradě neopakovatelnou atmosféru. Nemohu se na ni vynadívat. Každý kus je originál. Přírodní kámen je prostě něco.

 

Proč právě přírodní kámen?

 

Přírodní kámen právě už pokolikáté v historii novodobého stavitelství prochází velkou renesancí. Je to dáno nejen jeho příznivými vlastnostmi, zejména schopností dýchat, trvanlivostí, odolností, ale také nespornou vnitřní, těžko popsatelnou hodnotou.

Tato zvláštní kvalita a fluidum se vyvíjely a upevňovaly po celou dobu života člověka na Zemi, tak těsně spjatého právě s přírodním kamenem.

Na každém kroku, kterým se vymezoval proti ostatním tvorům, ho provázel právě přírodní kámen. Z kamene vytvořil první jednoduché zbraně, kus skály se mu stal prvním stolem, do kamene vyryl první obrazce, z nichž se vyvinulo písmo, skála ozařovaná do tmy ohněm rozněcovala jeho fantazii...

Z kamene pak později postavil nejúžasnější stavby světa často až neuvěřitelná technicky dokonalá díla, jež přetrvají na Zemi navždy. Do přírodního kamene vytesal ty nejušlechtilejší tvary, jaké kdy vznikly.

Přírodní kámen se stal stavebním i okrasným materiálem, který v jednom směru nedokáže žádná, lidmi přeměněná hmota, nahradit - v jeho působení na naši mysl, daném tisíciletou provázaností lidského konání s kamenem.

 

Přírodní kámen a dlažba, dlažba a přírodní kámen to jsou spojení, která evokují stále totéž. Vynikající kvalitu, příjemný vzhled a nenapodobitelnou kresbu, kterou nemůže nahradit žadný umělý člověčí výtvor.